"İşletmede Mesleki Eğitim İşbirliği" protokolünü imzaladık.