Vizyon ve Misyonumuz

Pendik Sanayici ve İş Adamları Derneği

Misyonumuz :

•Ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasında, Sivil Toplum Kuruluşu olarak katkıda bulunmak,
•Sanayici ve iş adamlarının sorunlarına sahip çıkarak, toplumdaki öncü ve girişimci niteliklerini öne çıkarmaya çalışmak,
•Bölgemizde ve Pendik’imizde bulunan sanayici ve iş adamlarımızı bir araya getirerek, birbirleri ile tanışmalarını ve kaynaşmalarını sağlamak,
•Bölge firmalarının ve üye firmalarımızın rekabet gücünü artırmak için firmalar arasında ortak iş yapma ortamlarını hazırlamak,
•Avrupa Birliği süreci ile ilgili olarak sanayici ve iş adamlarımızıilgilendiren konularda bilgilendirme
toplantıları yapmak, •Firma yetkililerinin ve üyelerimizin; Ekonomik, Siyasi, Teknik gibi güncel konularda bilgilenmelerine katkı yapmak için, konusunda uzman kişilerin katılımı ile aylık mutad toplantılar yapmak,
•Bölge halkına yönelik olarak ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan sosyal sorumluluk projeleri içinde yer almak,
•İlçemiz halkının refah düzeyini arttırmak için istihdamı arttıracak faaliyetlerde bulunmak

Vizyonumuz :

• Ülkemizin ve ilçemizin, ekonomik ve sosyal gelişimine üyelerimiz ile beraber katkıda bulunan, uluslararası standartları yakalayacak faaliyetleri planlayan, organize eden ve uygulayan iş dünyasında etkin bir sivil toplum kuruluşu olmaktır.